Historia

Redan på 1300-talet omnämns Spellinge, då Magnus Sunesson testamenterar ett attung jord i Spellinge till Vadstena kloster. Hur marken eller gården såg ut då vet vi inte men under mitten av 1600-talet bildas Spellinge Säteri av Mårten Leijonsköld, huvudskrivare åt Axel Oxenstierna. Med tiden kom säteriet att bli ett av de mest betydande i Östergötland.
20171230_202812
Kvinnorna ärver
Vid Mårtens död 1656 ärver dottern Anna Augusta Leijonsköld Spellinge och gårdarna däromkring.

År 1740 brinner gården och dåvarande ägaren genom ingifte, Hans Ulfsparre, överlåter säteriet som då saknade huvudbyggnad på sin dotterson kapten Fredrik Danckwardt-Lillieström. Denne lät då uppföra en ny huvudbyggnad, troligen på den gamla grunden, tillsammans med sin hustru Christina Uggla.

Innan bygget färdigställts blev Christina änka och hon kom att bebo och förvalta Spellinge med säker hand fram till sin död 1781. Hon omtalas som omsorgsfull, mån om de fattiga och enkel i sitt leverne, ibland piprökande och klädd i manskläder. Hon låter uppföra en flygel mittemot huvudbyggnaden, som står kvar häpnadsväckande välbevarad. Byggnaden kallas idag kavaljerflygeln och är en spegling av Spellinges utseende på 1700-talet.

Modernisering
1781 sålde arvingarna till Christina gården till Jean Niclas Kugelberg. Familjen Kugelberg kom att inneha Spellinge under många generationer.

En av släktens färgstarka ägare var Jacqueline Kugelberg, en av sexton syskon, som tog över gården 1895. Hon moderniserade och utvecklade Spellinge med nya ladugårdar, magasin och arbetarbostäder. Hon var även en god entreprenör som framställde rödmögelostar vilka sedan såldes till NK.

Nutid

Sedan 2015 ägs och bebos gården av Civiljägmästare Carl Henric Kuylenstierna med familj. Gården har sedan dess varsamt renoverats. Gården är sedan 70-talet förklarad som byggnadsminne och både gården och dess mark är under ständig utveckling. Under 2018 investerade vi bland annat i en ny våtmark på 2,5 hektar för biologisk mångfald och 2020 installerades solceller som nu gör gården till största del självförsörjande på egen el. Gården har även tilldelats utmärkelsen ”Wildlife Estate Label” för föredömlig och uthållig fauna- och floravård.