Jakt

Spellinges välarronderade jaktmarker omfattar ca 1 000 hektar mark och vatten. Egendomen är belägen strax söder om Linköping-Mjölby. Varierande natur med skogar, myrmarker, sjöar och odlingar är attraktiv miljö för en skiftande och rik fauna. Jakt- och viltvård är väl förankrade i säteriets historia.
Dov
Skiftande naturtyper med öppna fält, lövdungar och varierat skogsbruk ger utmärkta miljöer för klövviltet. I markerna rör sig framförallt älg, vildsvin och rådjur, men även kron- och dovvilt är i ökande. Skogsfågel finns i någon utsträckning. Naturvattnen är hemvist för bäver, änder, kanadagäss och grågäss.

Spellinge har ett hjorthägn på 75 hektar med en stor stam av kron- och framförallt dovvilt. Spännande jaktupplevelser kan erbjudas med möjlighet att skjuta mycket goda troféer.

Spellinges jakter brukar ge goda möjligheter att uppleva djur i deras naturliga miljö och komma till skott. All jakt sker under sakkunnig ledning i lugna och trivsamma former med tid för socialt umgänge. En lyckad jakt innehåller både viltupplevelser och angenäm samvaro. Ett drev kan också tas i gårdens hjorthägn med goda chanser på kron- och dovvilt. Gården har tillgång till hundar för de olika jaktformerna.

Vildsvinsjakten bedrivs som vakjakt från torn med inbyggd skjutplats. Bästa tid för vakjakt är vid skymning och månsken. Vi anordnar även drevjakt. Tillgången på vildsvin är god. Smyg- och vakjakt på råbock bedrivs i augusti/september för ensamjägare och mindre grupper. Drevjakter arrangeras under november-januari.


Kontakta oss för mer information och priser.